O MNIE

O mnie

Jestem czynnym zawodowo nauczycielem matematyki z kilkunastoletnim stażem pracy.
Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z zakresu matematyki na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Posiadam stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.
Doświadczenie pedagogiczne w zakresie nauczania matematyki zdobywałam zarówno w pracy z młodzieżą gimnazjalną jak i z młodzieżą szkoły średniej.
Na swoim koncie zgromadziłam liczne sukcesy swoich wychowanków oraz wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych.
Obecnie pracuję na stanowisku nauczyciela matematyki w jednej z włocławskich szkół średnich, gdzie od kilkunastu lat przygotowuję młodzież do egzaminu maturalnego z matematyki i osiągam w tym zakresie satysfakcjonujące wyniki.
Uczestniczyłam również w kilku projektach unijnych, w tym m.in.„Włocławek uczy praktycznie” i „Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe”. Projekty skierowane były pod adresem nauczycieli i uczniów włocławskich szkół średnich i miały na celu m. in. podniesienie efektywności nauczania matematyki.
Jestem autorem programu autorskiego „Matematurzysta” dla uczniów klas maturalnych szkół średnich. To m. in. dzięki jego wdrożeniu moi uczniowie osiągnęli ponadprzeciętny wynik na egzaminie maturalnym z matematyki.
Od lat wraz z zespołem matematyków współpracuję z metodykiem matematyki z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.
Matematyka jest i od zawsze była dla mnie nie tylko moją pracą, ale przede wszystkim moim hobby, natomiast praca z młodzieżą jest i była moją pasją.
                                                
                                                                                                                                                                                                        Arleta Galczak


88-200 Radziejów,   ul. Czołowo  107A/17
tel.  737 688 266