• Korepetycje i kursy z matematyki

  Korepetycje i kursy z matematyki

  - korepetycje z zakresu szkoły podstawowej i szkoły średniej
  - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
  - przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki
  - zajęcia indywidualne i grupowe
 • Matematyka nie jest straszna

  Matematyka nie jest straszna

  Indywidualne podejście do każdego uczestnika i kursu z mtematyki.
  Miła i przyjazna atmosfera podczas zajęć - gwarantowana.
  Image ALT

  Korepetycje Stacjonarne

  Image ALT

  Korepetycje Online

  Image ALT

  Korepetycje = Sukces

  Image ALT

  Mathematicus.pl korepetycje z matematyki w Radziejowie

  Matematyka to dla wielu uczniów prawdziwe wyzwanie. Jest ona bowiem jednym z najtrudniejszych przedmiotów i przysparza większości uczniom wielu problemów. Niejednokrotnie jest też źródłem stresu, obniżonego nastroju i zaniżonej samooceny. Jeśli Twoje dziecko nie rozumie niektórych matematycznych zagadnień lub chcesz, aby poprawiło swoje wyniki w nauce zapraszam do skorzystania z mojej oferty. Oferuję zarówno korepetycje indywidualne, podczas których praca odbywa się tylko i wyłącznie z jednym uczniem, jak również zajęcia w grupach 2-3 osobowych (w zależności od preferencji osób zainteresowanych). W mojej ofercie znajdą Państwo również kursy indywidualne lub grupowe, przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz kursy indywidualne lub grupowe, przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki.
  Serdecznie zapraszam: mathematicus.pl
  Radziejów  88-200,   Czołowo 107A/17,   tel. 737 688 266

  Oferujemy:

  – standardowe korepetycje; – przygotowanie do egzaminu: * po szkole podstawowej – przygotowanie do matury.

  Zapewniamy:

  – profesjonalne, bezstresowe zajęcia w przyjaznej atmosferze; – indywidualne podejście i tempo pracy na zajęciach; – odpowiednią bazę dydaktyczną; – bezpłatny dostęp do ciepłych i zimnych napojów.

  Poziomy nauczania:

  – szkoła podstawowa; – szkoła branżowa I stopnia; – liceum (podstawa i rozszerzenie) – technikum (podstawa i rozszerz.)

  Na czym polega sukces korepetycji?

  Podczas prowadzonych przeze mnie korepetycji z matematyki wiedza nie jest przekazywana w sposób masowy i ilościowy, a tempo zajęć jest dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych oraz indywidualnych predyspozycji konkretnego ucznia. Poszczególne zagadnienia matematyczne omawiane są od podstaw w sposób dokładny i precyzyjny, co pozwala uczniowi lepiej zrozumieć i przyswoić realizowany materiał.

  Na moich zajęciach, jakimi są korepetycje z matematyki, oprócz standardowego przekazywania potrzebnej wiedzy kładę szczególny nacisk na umiejętność konstruktywnego myślenia. Wiedzę i umiejętności matematyczne staram się przekazywać w sposób przystępny i zrozumiały. Niewątpliwie jest to zasługą m.in. tego, że: – ukończyłam pełne 5-letnie studia magisterskie na kierunku matematyka w państwowej uczelni a nie „szybką podyplomówkę” w 1,5 roku w jakiejś prywatnej szkole, gdzie zjazdy odbywają się co 2 lub 3 weekendy – posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela matematyki oraz doświadczenie w przygotowaniu młodzieży do egzaminów zewnętrznych takich, jak egzamin gimnazjalny oraz egzamin maturalny z matematyki -praca z uczniami i przekazywanie im wiedzy matematycznej od zawsze była i nadal jest moją zawodową pasją; jestem nauczycielem matematyki z zamiłowania, a nie z konieczności czy też z przypadku; swoją pracę wykonuję
  z wielkim zaangażowaniem.

  Moje zajęcia mają charakter interaktywny i nie jest to jedynie wykład, podczas którego uczeń jest wyłącznie słuchaczem. Na każdych zajęciach staram się maksymalnie mobilizować uczniów do twórczej i kreatywnej pracy, nierzadko przy tablicy.

  Korepetycje z matematyki w Radziejowie odbywają się w specjalnie do tego przystosowanym lokalu, mieszczącym się na parterze budynku Czołowo 107A pod nr 17. Lokal wyposażony m. in    w toaletę z WC, a sala, gdzie odbywają się lekcje w tablicę oraz inne sprzęty i pomoce naukowe, niezbędne do prowadzenia zajęć z matematyki.

  Lekcje matematyki w szkole a korepetycje

  Podczas standardowych lekcji w szkole, gdzie klasa liczy 20-30 uczniów, nauczyciel jest w stanie zaktywizować ucznia średnio jedynie 2-3 razy w ciągu 45 minut (zapyta ucznia, sprawdzi czy ma poprawnie zrobione zadanie). Podczas korepetycji uczeń pozostaje zaktywizowany przez cały czas trwania zajęć. Nie ma czasu na tzw.”zwieszki” („zwieszka” to czas, kiedy uczeń potrafi wyłączyć się na 5-10 minut a czasem i na dłużej, patrząc w jeden punkt lub się zamyślając, a gdy „wraca”, jest już za późno, bo nie „ogarnia” tego, co się przez ten czas wydarzyło).
  Podczas klasycznej lekcji matematyki w szkole nawet najlepszy nauczyciel nie jest w stanie sprawdzić, czy każdy uczeń aktywnie śledzi tok zajęć, czy jest jedynie biernym słuchaczem, czy samodzielnie próbuje rozwiązywać zadania, czy jedynie biernie i bez zrozumienia przepisuje do zeszytu zapiski z tablicy oraz tego, czy każdy uczeń obecny w klasie zrozumiał w sposób wystarczający realizowany materiał. Na korepetycjach uczeń nie ma możliwości się „wyłączyć” i nie uczestniczyć aktywnie w zajęciach, bo specyfika tych zajęć mu na to nie pozwala. Na każdym etapie trwania korepetycji, tj. zarówno podczas omawiania zagadnień teoretycznych, jak i w trakcie ćwiczeń praktycznych oraz rozwiązywania zadań uczeń musi być maksymalnie skoncentrowany na omawianych zagadnieniach i podążać za tokiem myślowym nauczyciela. Tu uczeń nie ma okazji zerkać ukradkiem w ekran telefonu komórkowego, patrzeć rozmarzony przez okno czy też w jakikolwiek inny sposób ignorować wszystko to, co dzieje się podczas lekcji korepetycji.
  Można zaryzykować stwierdzenie, że jedna godzina „korków” jest jak 2-3 lekcje mimo, że nauczyciel i w szkole, i na „korkach” robi prawie dokładnie to samo. Niewielka liczba uczniów                w czasie zajęć w grupach maturalnych i gimnazjalnych pozwala dotrzeć do każdego słuchacza i bardzo precyzyjnie przygotować go do egzaminu.

  Na lekcjach matematyki w mathematicus.pl staram się kreować przyjazną i luźną atmosferę, a wszystko po to, by każde zajęcia były dla ucznia całkowicie bezstresowe. Jedynie takie podejście do zajęć sprawia, że nauka tego trudnego przedmiotu i uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych przynosi satysfakcjonujące efekty. Ponadto moi uczniowie mają dostęp do darmowych napojów, przekąsek, poczekalni, toalety z WC oraz materiałów edukacyjnych.

  WYBITNI MATEMATYCY

  Zapraszamy na korepetycje z matematyki

   
  mathematicus.pl 

  Awesome Teachers

  Meet our professional instructors

  Image
  • Mathematicus.pl wzorem lat ubiegłych prowadzi feryjne zajęcia z matematyki skierowane do osób, które będą przystępować do matury z matematyki - Maturalny Maraton Matematyczny. Serdecznie zapraszamy.
   Mathematicus.plA.G.
   Maturalny Maraton Matematyczny
  • Mathematicus.pl prowadzi wakacyjne zajęcia z matematyki skierowane do osób, które będą pzystępować do matury poprawkowej z matematyki w sierpniu oraz do innych egzaminów poprawkowych.
   Mathematicus.plA.G.
   Korepetycje we wakacje

   88-200 Radziejów,   ul. Czołowo  107A/17
   tel.  737 688 266